Relational Analytics

Relational Analytics 3
Wat is uniek aan Relational Analytics?
Relational Analytics meet de kwaliteit van  interne en externe relaties van organisaties en samenwerkingsverbanden. Relational Analytics heeft hier voor een metriek ontwikkeld: de Relational Health Audit.
Waarom zou je de kwaliteit van je relaties willen meten?
De Relational Health Audit geeft inzicht in de domeinen waar de kwaliteit van relaties en verbindingen risico’s lopen. De kwaliteit van relaties is van onmiddellijke invloed op terreinen als: communicatie, onderlinge verstandhouding, goede werksfeer, toekomstige samenwerking, kennisoverdracht en kennisdeling, macht en respect en gelijkwaardigheid, nastreven van een gezamenlijk doel.
Door gebruik te maken van Relational Analytics kunnen mensen en organisaties de risico’s die zij lopen beperken en werken aan waardecreatie voor stakeholders. Dit op een manier die voor anderen herkenbaar is.
Het past bij de doelstelling van Soulcare Foundation om met Relational Analytics te werken geïnspireerd vanuit het gedachtegoed van Relational Thinking.
Voor meer zie:
www.relational-analytics.com
www.relationalthinking.net

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>